• تاریخچه سیلیکون1394/بهمن/28

  تاریخچه

  برای اولین بار سیلیسیم یه عنوان یک اکسید احتمالی در یک عنصر شیمیایی بنیادی توسط Antoine Lavoisier در سال 1787 مطرح شد. در سال 1808 Sir Humphry Davy نام سیلیسیم (Silicium) را برای سیلیکون انتخاب نمود و به انتهای آن پسوند ium را اضافه کرد زیرا باور داشت که سیلیکون جزو فلزات میباشد. سیلیکون نام فعلی خود را در سال 1817 توسط شیمیدان اسکاتلندی Thomas Thomson گرفت. او بخشی از نام Davy را نگه داشت و به ادامه آن پسوند on افزود زیرا باور داشت که سیلیکون یک غیرفلز میباشد مانند کربن و بورون (Boron). در سال 1823 Berzelius سیلیکون غیربلورین را ایجاد کرد (فلز پتاسیم و فلز فلوئور سیلیکات) واز طریق شستن مداوم، آن را خالط کرده و تبدیل به یک پودر قهوه ای کرد.
  سیلیکون در حالت کریستالی 31 سال بعد توسط Deville ایجاد شد. در سال 1854، از طریق الکترولیز کردن سدیم-آلومینیم کلراید ناخالص که شامل 10% سیلیکون بود، او توانست یک آلوتروپ(چندشکلی) از سیلیکون با کمی ناخالصی به دست بیاورد. بعدها روش های تأثیرگذاری برای تجزیه کردن سیلیکون به حالت های متعددی از آلوتروپ ها ایجاد شد که جدیدترین آن ها سیلیسن (Silicene) میباشد.
  از آنجایی که سیلیکون یک عنصر مهم در نیمه رساناها و دستگاه های پیشرفته میباشد، مکان های زیادی در جهان ار نام آن استفاده کرده اند. برای مثال، Silicon Valley در کالیفرنیا نام این عنصر را به کار گرفته است زیرا این مکان یک مرکز برای تعدادی از صنایع مربوط به تکنولوژی های کامپیوتری میباشد.

   
  تاریخچه سیلیکون